Ajurveda je indijska filozofija zasnovana na tri doše- Vata, Pitta i Kapha. Svaka osoba u sebi kombinuje više doša od kojih je jedna dominantna. Lakshmi je svoju kozmetiku prilagodila konkretnoj došu tj. tipu ličnosti i karakteru.

Koja je tvoja doša?

Lakshmi nudi različite kozmetičke proizvode i tretmane prilagođene svakoj koži/doši. Za sebe birajte prirodno, organsko i provereno. Bićete iznenađene...